x
Ładowanie...

Fundacja powstała w 2000 roku, po to, by zwiększać ochronę dziedzictwa narodowego, na które składają się obok szeroko pojętej kultury i sztuki, zabytki techniki i przemysłu.
W 2013 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego – KRS: 0000095892

Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki

tel.: +48 22 320 29 16

www.fozpit.org
fundacja@fozpit.org.pl

just

pepe Jeans