x

Kobieca Strona Sztuki II

7 grudnia 2021

Kobieca Strona Sztuki to wystawa organizowana już po raz drugi, prezentująca prace 24 artystek. Wychodząc z założenia, że sztuka łączy, a nie dzieli, a każda z artystek to wyjątkowa osobowość i wrażliwość estetyczna, w industrialnej przestrzeni Defabryki wyeksponujemy obrazy i rzeźby o zróżnicowanej kolorystyce, technice, formacie i warsztacie artystycznym. Każda praca to inna skala emocjonalnego nasycenia.
 
Konkurencja była ogromna, wpłynęło ponad 300 prac. Dyskusje przy ostatecznym wyborze zakwalifikowanych obiektów trwały długo i towarzyszyło im wiele emocji.
 
Wśród bardzo dużej ilości zgłoszeń jakie wpłynęły w związku z wystawą, przy wyborze prac decydowało kilka czynników. Oryginalne spojrzenie, świeżość w interpretacji pokazywanego tematu, warsztat artystyczny, zestawienie kolorów, spójność tych elementów. Proces artystycznej drogi od pierwszych prezentowanej szerszej publiczności prac, po obecne, nadesłane na konkurs. Misterny, wypracowany warsztat oraz ambicja i konsekwencja w procesie twórczym.
 
Ideą wystawy jest propagowanie polskiej sztuki, tworzonej przez kobiety, które przeszły podobną ścieżkę artystyczną, nie zawsze mając po drodze przystanek w Akademii Sztuk Pięknych.
Praca nad warsztatem, pokonywanie własnych ograniczeń i słabości, otwarcie się na szerszą publiczność, przełamywanie kolejnych barier, to elementy łączące artystki pokazujące prace podczas tej wystawy.
 
Inicjatywą Femikolektywu jest potrzeba zjednoczenia działań kobiet w Polskiej Młodej Sztuce.
 
Patronem medialnym wystawy jest Konik Kreatywny.