x

PO – WIDOKI

3 listopada 2022

Po-widoki – Studium przestrzeni
 
„Powidoki – obrazy „pod powiekami”, kształtowane przez wyobraźnię.  Odczuwam i badam  wizualnie rzeczywistość jako wibrujący horyzont i zmienną płaszczyznę obrazu. Powidok jest sumą widoków ujętą na jednej płaszczyźnie. Każdy z widoków pozostawia ślad w mojej pamięci.  Utożsamiam go z „wewnętrznym widzeniem” rzeczy i zjawisk, zmianą percepcji i pola widzenia.
 
W powidoku mieści się moje zainteresowanie tym, co pozornie niewidzialne, badam w nim substancję przezroczystości powietrza i wody oraz pary i mgły jako zasłony. Jak uchwycić obraz w jego ulotnych mirażach? Obrazy pojawiające się w ich niemalże widmowym powidoku, zdają się być obok, choć czasami mijamy je niezauważenie. Niektóre wsiąkają w naszą pamięć i powracają w swym niepewnym widoku. Zagadnienie efemeryczności jest usytuowane bardzo blisko pamięci – rozumianej jako miejsce obrazów. To, co ulotne, niezapisane, polegać może jedynie na kruchej materii naszych wspomnień”.
 

O artystce:
Hanna Banaszczyk ur. w 1990 w Gdyni.  Ukończyła studia  na Wydziale Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2017) . Obroniła  pracę magisterską pod kierunkiem prof. Włodzimierza Dudkowiaka. Podczas studiów otrzymała Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Uczestniczyła w przeglądach, festiwalach, plenerach  i  wystawach studenckich oraz indywidualnych.
Artystka porusza się w tematyce obrazu ze szczególnym uwzględnieniem jego warstwy pamięciowej, a także struktury śladu zwracając uwagę na piękno zawarte w nietrwałości rzeczy, podlegających procesom nieustannej transformacji. Zajmuje się Malarstwem, fotografią, rysunkiem, grafiką i obiektami. Bliskie jest jej łączenie mediów w poszukiwaniu własnej wypowiedzi artystycznej.

Kontynuując zgadasz się na politykę cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close