x

Serigrafie Anny Kacprzak

26 kwietnia 2021

Fundament moich prac stanowi kategoria czasu, ale zderzenie zastosowanych „starych” i „nowych” technologii ma inne zadania niż tylko wywoływanie wrażenia dysonansu czy inspirowanie do refleksji o przemijaniu.
 
Stworzony przeze mnie cykl jest zaproszeniem widza do zabawy złudzeniem. Iluzja ta opiera się nie tylko na zmianach samej perspektywy w procesie widzenia, ale również na uczuciowym filtrze i emocjach, jakie wywołuje konkretny dobór barw i kształtów.
 
Utrwalone przeze mnie kolory i figury są wyrazem mojego własnego sposobu odczuwania, nawiązują do marzeń sennych, ale i zacierają różnice między światem rzeczywistym a fantazją.
Jednocześnie w samym procesie widzenia zapraszam widzów do przyjrzenia się ich własnym emocjom. Proces postrzegania jest zawsze bardzo mocno związany z wyobraźnią a odbierane przez zmysły obrazy bywają zazwyczaj deformowane przez określone „narzędzia”: doświadczenia, oczekiwania, potrzeby, lęki i wszystkie uczucia uruchamiane przez podświadomość widza. Dodatkowo, każdy ma swój indywidualny sposób postrzegania natury, inne bogactwo wyobraźni, inną podatność na zmiany nastroju i temperatury otoczenia.
Według mnie, percepcja upływu czasu mocno wiąże się z emocjami. Czas to kategoria niezwykle dla mnie ważna w twórczości. Jest o tyle trudna, że nie jest postrzegana „wprost” – przemijanie widzimy poprzez dostrzeganie różnic i zmian, po zrekonstruowaniu wrażeń zmysłowych przez mózg. Starałam się zatem uchwycić pewną ulotność tych doświadczeń”. Anna Kacprzak
 


 

O Artystce:
Doktorantka na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. W 2003 roku ukończyła Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki o specjalizacji konserwacji malarstwa oraz studia pedagogiczne. Prowadzi zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych. Współtworzy szkołę Produkcji Wnętrz i Designu. Uprawia również ceramikę. Pochodzi z rodziny o artystycznych korzeniach. Dziadek, Tadeusz Szymański, ukończył krakowską ASP. Był wybitnym twórcą szkła artystycznego. Rodzice, absolwenci warszawskiej ASP, Małgorzata i Wiesław Faber, są cenionymi konserwatorami. Siostra Monika, ukończyła Wydział Grafiki ASP w Warszawie.
Artystka spełnia się, malując, rysując ilustracje, tworząc grafiki.
Swoje prace wykonuje w pracowni warsztatu grafiki, specjalizując się w technice serigrafii.
Praca i przebywanie w pracowni jest dla artystki istotnym bodźcem kreacyjnym w procesie twórczym i dydaktycznym.
Swoje prace artystka pokazuje szerszej publiczności od 2006 roku na wystawach indywidualnych i zbiorowych. W ostatnich latach zdobyła wiele nagród w Polsce i za granicą.
 

Kontynuując zgadasz się na politykę cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close