x

Natura jest fascynująca – obrazy Agnieszki Gewartowskiej

27 stycznia 2021

Obrazy pochodzą z cyklu “Natura jest fascynująca”, który artystka rozpoczęła w 2017 roku. Wynikają z fascynacji botaniką, pięknem i różnorodnością świata przyrody. Tym cyklem prac artystka pragnie rozbudzić uczucie w nas, ludziach, przynależności do tego świata. „Wierzę głęboko, że moje malarstwo może przywrócić, przypomnieć lub też odkryć w nas poczucie nierozerwalności więzów z naturą jakie nas z nią łączą. Pragnę aby zachwyt nad światem flory i fauny przekuł się w odpowiedzialność naszą za nią, abyśmy w rozsądny sposób wspierali naturę, a nie tylko ją eksploatowali. Tak abyśmy mogli w przyszłości cieszyć się jej pięknem i obfitością oraz cieszyć się ze spuścizny jaką zostawimy naszym dzieciom i wnukom”.
Obrazy są zapowiedzią wystawy, którą artystka przygotowuje i będzie prezentować w Defabryce w październiku 2021.
 
Artystka obecnie pracuje także nad dwoma cyklami graficznymi. Pierwszy z nich, „Zadziwienie rzeczami. Hortus delectat aesthetica”, rozpoczęła w 2018 roku. Stanowi on rozprawę doktorską przygotowywaną pod opieką prof. zw. Agnieszki Cieślińskiej- Kaweckiej. Drugi natomiast jest cyklem prac pod wspólnym tytułem „Części Wszechświata”, rozpoczętym w 2020 roku, a prezentowanym w Defabryce na wystawie zbiorowej.
 
[…] W jej artystycznym świecie powstają rzeczy, zjawiska, obiekty, które mogą pomóc nam myśleć głębiej, zobaczyć dalej przez to, że są one bardzo zmysłowe, wnoszą do naszej wyobraźni ów szczególny aspekt życia – archetypalną potrzebę materialności istnienia, wobec i mimo szerzącego się i reklamowanego materializmu post- postnowoczesności oraz potrzebę dotyku i wreszcie najważniejsze – ciągle się w nas odradzającą potrzebę piękna. […]*
 
 * Zbigniew Mańkowski, fragment do twórczości Agnieszki Gewartowskiej
 „Piękno utracone”/ „Lost beauty”, Gdańsk ASP 2014 r.

O Artystce:
Agnieszka Gewartowska urodzona w 1975 roku Gdańsku. Dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki gdańskiej ASP w 2001 roku. Artystka sztuk wizualnych, zajmująca się grafiką artystyczną, malarstwem, rysunkiem i instalacjami typu site specific. Uczestniczka ponad 70 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Rosji, Litwie, Szwecji, Niemczech, Kanadzie, Japonii, Korei, Chinach.
 
*Prezentowane na stronie Defabryki prace są między innymi pracami malarskimi utrzymanymi w technice mix media na desce. Wszystkie prezentowane prace są sprzedane, a ich publikowanie jest możliwe tylko za pisemną zgodą autorki.